район Изгрев, ул.165 3, офис 608
София,
България
23.3584229000001
42.6663531
UserLikes
Име: НИТЕРМА
Адрес: София, район Изгрев, ул.165 3, офис 608
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.niterma.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Енергетика
Дейност:

Енергийно обследване и специализиран софтуер за моделиране на сгради.

Ключови думи: нитерма, енергийна ефективност, предпроектни проучвания, разработки, сгради

CATALOG.BG > НИТЕРМАВижте на картата

Facebook

Услуги

НИТЕРМА - Услуги - Сертифициране
Сертифициране

Съгласно чл.10 от Наредба № РД-16-295 от 01.04.2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност, издаваните сертификати от акредитираните организации са два вида: категория А и категория Б.
Сертификат категория А се издава за:
1. сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление В от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
2. сгради, въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление С от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от наредбата по т. 1.

Сертификат категория Б се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление D от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от наредбата по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ.
Сертификат не се издава за сгради, за които не са изпълнени изискванията за издаване на сертификат категория Б.
 
Открийте ни в Google+