район Изгрев, ул.165 3, офис 608
София,
България
23.3584229000001
42.6663531
UserLikes
Име: НИТЕРМА
Адрес: София, район Изгрев, ул.165 3, офис 608
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.niterma.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Енергетика
Дейност:

Енергийно обследване и специализиран софтуер за моделиране на сгради.

Ключови думи: нитерма, енергийна ефективност, предпроектни проучвания, разработки, сгради

CATALOG.BG > НИТЕРМАВижте на картата

Facebook

Услуги

НИТЕРМА - Услуги - Предпроектни проучвания и разработки
Предпроектни проучвания и разработки

Предпроектните проучвания служат за планиране на средствата по програмите за енергийна ефективност. Те описват мерките и средствата за постигане на конкретни цели по отношение на енергийната характеристика.

Енергийната характеристика на сграда е показател, обозначаващ количеството потребена или предназначена за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди на сградата. Т.е. това е съотношение между количеството изразходвана енергия и получените резултати. Колкото по-нисък е разхода на енергия, толкова по-висока е енергийната характеристика.
За предпроектни проучвания се използва опростен метод за обследване за енергийната ефективност. При този метод се извършват заснемания, измервания и енергийни изчисления в ограничен обем, с които се определя възможността за намаляване на разходите за енергия с точност ±15% и се предлагат мерки за повишаване на енергийна ефективност с приблизително остойностяване.
 
Открийте ни в Google+